Izgradnja štale za nukleus stado istarskog goveda

Katastarska općina Pazin, k.č. 1641 Gortanov Brijeg

Lokacija se nalazi nadomak grada Pazina na Gortanovom Brijegu te je građevina planirana u sklopu budućeg Centra za regionalno ruralni razvoj i zaštitu biološke raznolikosti Istre. Zgrada je u vlasništvu Grada Pazina, u 30-to godišnjem najmu AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre bez naknade u svrhu javnih potreba ruralnog razvoja Istre. Ugovor je potpisan dana 12.01.2009. god. (Klasa: 940-01/08-01/79, Ur. broj.: 2163/01-05-02-09-6). Temeljem navedenog ugovora AZRRI je dana 31. ožujka 2010. god. upisao pravo građenja na Općinskom sudu u Pazinu. Potvrda glavnog projekta Grad Pazin 29. lipnja 2010. (KLASA 361-03/10-03/08, ur. br. 2163/01-07-07-10-8)

Staja kapaciteta dva nukleusa za ukupno 40 odraslih grla i teladi, površine cca. 944,47 m2 i ispust cca. 250 m2 sa slobodnim držanjem goveda na dubokoj stelji s vanjskom prirodnom klimom i ispustima, odvojeno za krave i bikove. Okvirna konstrukcija od armirano betonskih temelja, stupovi od betona i čelika, prečke od lameliranog drva, zidovi od parapet betona s spaceboard oblogom i mrežicom, podovi betonski, krovište dvostrešno nagiba 200s pokrovom od sendviča – lima i odzračnikom – svjetlarnikom u sljemenu. Visina vijenca 4,54 m, a visina je sljemena 7,45 m. Ugrađene instalacije električne rasvjete, utičnice, gromobran i vodovodne termopojilice.

Zajedno sa stajom za provedbu performance testiranja junadi (koja nije predmet ovog projekta), te držanje bikova infrastrukturna osnova za provedbu Programa uzgoja istarskog goveda;

  • smještaj goveda otkupljenih od uzgajivača koji zbog starosti ili bolesti odustaju od uzgoja istarskog goveda;
  • infrastrukturni uvjeti za provedbu stručnih i znanstvenih projekata u svrhu zaštite genetskog bogatstva Hrvatske i Slovenije, zatim zaštite izvornih, ekonomski nekonkurentnih pasmina, te provedbe modernih zootehničkih mjera u svrhu razmnožavanja grla s uzgojno poželjnom genetikom (multipla ovulacija i embriotransfer, uzorkovanje sjemena za proizvodnju sjemena za umjetno osjemenjivanje);
  • smještaj i privremeno držanje raplodnih grla namijenjenih stvaranju novih uzgoja – stada, introdukciji u zaštićena područja, odnosno introdukciji na područja koja imaju bolju epizootiološku situaciju.

Sažetak

  • Izgradnja staje koja će osigurati stvaranje i održavanje nukleus stada istarskog goveda pridonijeti će održivom razvoju projektnog područja te zaštiti zajedničku autohtonu pasminu
  • Izgrađene struktura i stado u njima infrastrukturna su osnova na kojima će se provoditi daljnji zajednički stručni i znanstveni projekti i programi u cilju zaštite izvornih i tradicionalnih pasmina, zaštite zajedničkog životinjskog genetskog bogatstva i zaštite biološke raznolikosti prekograničnog prostora koji čini jednu geografsku i prirodnu cjelinu
  • Strukture koje se realiziraju kroz ove aktivnosti mogu postati atraktivne destinacije