Neposredni učinci projekta
  • Izrađena studija Utjecaj različitih pristupa u korištenju suhih pašnjaka u očuvanju biološke raznolikosti
  • Reintrodukcija istarskog goveda u slovensku Istru
  • Izrađena Studija o rekonstrukciji i revitalizaciji tradicijskog uzgoja koza na projektnom području
  • Uspostavljena mreža nadležnih institucija na u zaštiti autohtonih pasmina te prihvaćena Strategija o zajedničkom pristupu u zaštiti autohtonih pasmina
  • Izgrađena staja za nukleus stado istarskog goveda
  • Izrađeni informativno-edukativni alati za javnost: brošura o bioraznolikosti i zaštiti autohtonih pasmina i brošura o povijesnom značaju ispaše i pašnjaka za bogatstvo okoliša
  • Organizirane edukacije Što učiniti da istarsko govedo/ovcu/kozu/magarca zadržimo i vratimo na pašnjake
  • Organizirani dani otvorenih vrata farmi i/ili ekoparkova
  • Održana završna prekogranična konferencija o zajedničkoj zaštiti travnjaka i istarskih autohtonih pasmina