Čezmejni učinki in dodana vrednost

Ta projekt se ukvarja z zaščito domačih / avtohtonih pasem, ki so tesno povezane z ozemljem, na katerem živijo oziroma zgodovinsko-geografskem območju Istre na hrvaški in slovenski strani. Državne meje so razdelile to ozemlje in ustvarile ovire, ki jih je mogoče zmanjšati s financiranjem tega programa čezmejnega sodelovanja. Brez spodpore programa prekomejnega sodelovanja bi projektna problematika težko dosegla enotne rešitve in podobno pot razvoja.

Dodana vrednost čezmejnega sodelovanja in njegovi učinki se v tem projektu izkazujejo na več ravneh:

  • prispevala bo k nadaljnjemu razvoju skupnih strategij in sinergij pri ustvarjanju politik za zaščito biotske raznovrstnosti v slovenskem in hrvaškem delu Istre z zaščito avtohtonih pasem (goveda, ovac, koz in oslov) ter njihovih naravnih življenjskih bivališč. Te imajo za cilj eenotno obravnavanje populacij avtohtonih pasem na celotnem območju projekta. To ustvarja podlago za skupno usklajeno zootehniško delo na populaciji in sprejetje enotnih Rejskih programov
  • hrvaški in slovenski strokovnjaki ter predstavniki ustanov bodo imeli priložnost za izmenjavo znanja, izkušenj in primerov dobre prakse na skupnih dogodkih, predvsem skozi izobraževanja in javnih predstvljanjih projekta
  • vzpostavitev integriranega pristopa k projektni problematiki bo ustvarilo pogoje in nadaljnje možnosti za skupno upravljanje naravnih resursov in bogastva na trajnosten način
  • določena dosežena znanja in metodologije bodo imela multiplikativni učinek na vse partnerje z razvijanjem zmožnosti za reševanje skupnih problemov
  • povečujejo se zmogljivosti partnerjev in drugih lokalnih, regionalnih akterjev za pripravo in izvajanje projektov, financiranih iz EU predpristopnih sredstev. Ker gre za sodelovanje med 1 državo članico in 1 državo nečlanico, bodo slovenski partnerji prenesli svoje izkušnje tudi z drugimi fondi ter dali suport hrvaškim partnerjem v pri pripravah na strukturne sklade.

Zato predstavlja prekomejno sodelovanje v tem projektu odlično osnovo za dolgoročni razvoj obmejnega območja projekta.