Prekogranični učinak i dodana vrijednost

Ovaj se projekt bavi zaštitom autohtonih/izvornih pasmina koje su striktno povezane teritorijem na kojem obitavaju odnosno na povijesno-zemljopisnom području Istre na hrvatskoj i slovenskoj strani, te su državne granice i podjela tog teritorija prepreka koje financiranje kroz ovaj program prekogranične suradnje može minimizirati. U tom kontekstu projektna problematika teško bi postigla ujednačeno rješenje te sličan nivo razvoja bez suporta programa prekogranične suradnje.

Dodana vrijednost prekogranične suradnje te njezin učinak iskazuju se u ovom projektu na više razina:

  • pridonijeti će daljnjem razvijanju zajedničkih strategija i sinergija u stvaranju politika za zaštitu bioraznolikosti slovenskog i hrvatskog djela Istre kroz zaštitu autohtonih pasmina, goveda, ovaca, koza i magarca i njihovih prirodnih pašnih staništa, što ima za cilj promatrati populaciju izvornih pasmina na cjelokupnom projektnom području kao jednu, nedjeljivu populaciju, te se stvaraju osnove za zajednički usklađeni zootehnički rad na populaciji i prihvaćanje jedinstvenih Programa uzgoja (Breeding Programme)
  • hrvatski i slovenski stručnjaci, te predstavnici institucija, imati će mogućnost razmjene znanja, iskustva i primjera dobrih praksi na zajedničkim događajima, prvenstveno tijekom edukacija i na javnim predstvaljanjima projekta
  • uspostavljanjem integriranog pristupa prema projektnoj problematici stvoriti će se uvjeti i daljnje mogućnosti za zajedničko upravljanje prirodnim reusrsima i bogatsvom na održiv način
  • pojedina postignuta znanja i metodologije rada, tijekom projekta razviti će multiplikativne efekte na svakogf partnera razvijajući potencijal rješavanja zajedničkih probelma
  • unapređuju se kapaciteti partnera i ostalih lokalno-regionalnih aktera za pripremu i implementaciju projekata financiranih iz pretpristupnih fondova EU a kako se suradnja uspostavlja između 1 zemlje članice i 1 ne članice, slovenski partneri će prenijeti iskutsva i drugim fondovima te dati suport hrvatskim partnerima u pripremi za strukturne fondove.

Stoga u ovom projektu prekogranična suradnja predstavljaja odličnu osnovu za dugoročan razvoj pograničnog projektnog područja.