Opći prekogranični ciljevi

Opći i specifični ciljevi projekta APRO u potpunosti su u skladu sa strateškim ciljem Prioriteta br. 2 odnosno sa ciljevima zaštite okoliša i očuvanja prirodnih bogatstva te vrijedne biološke raznolikosti za buduće generacije na prekograničnom području.
Postizanje ciljeva osnovano je na zajedničkom integriranom pristupu i stvaranje daljnih uvjeta i metodologija rada u zaštiti i vrednovanju jedinstvenih prirodnih bogatstava projektnog područja odnosno održivog upravljanja pašnjacima i autohtonim pasminama.

  • Pridonijeti zaštiti biološke raznolikosti na programskom području kroz zajednički pristup u zaštiti autohtonih pasmina i pašnjaka na kraškom i flišnom području
  • Promicanje održivog razvoja u ruralnim dijelovima pograničnog područja kroz valorizaciju prirodne baštine/bogatstva te održivo iskorištavanje iste u cilju stvaranja održivih životnih uvjeta na tim područjima

Posebni prekogranični ciljevi

  • Pridonijeti uspostavljanju ravnoteže u ekosustavu povratom ekstenzivnog – pašno-košnog uzgoja prvenstveno izvornih pasmina (istarsko govedo, koza, ovca i magarac)
  • Razviti zajednički prekogranični pristup u zaštiti istarskih autohtonih pasmina stvaranjem potrebnih preduvjeta za povratak i opstanak u povijesno i klimatsko područje uzgoja te zajdeničko definiranje programa revitalizacije tradicijskog uzgoja uzgoja izvornih pasmina koje se hrane ispašom i sijenom dobijenim košnjom travnjaka.
  • Stvaranje uvjeta za provedbu zajedničkih zootehničkih, znansvenih i stručnih mjera zaštite izvorne pasmine istarskog goveda za cjelokupno povijesno područje uzgoja istarskog goveda, te u nastavku i drugih izvirnih pasmina.
  • Podizanje svijesti stanovništva i javnosti ruralnog prekograničnog područja o bitnosti biološke raznolikosti te ukazivanje na posljedice gubitaka autohtonih pasmina u našim svakodnevnim životima