• Vzpostava kakovostne izvedbe projekta, ki bo okrepila partnerske organizacije ter razširila mrežo vključenih udeležencev v zaščiti naravne dediščine čezmejnega območja
 • Ustvaranje in razvoj skupne strategije s ciljem definiranja pristopa k zaštiti avtohtonih pasem in njihovega žilvjenjskega prostora skozi niz komplementarnih aktivnosti:
  • Izdelava študije „Vpliv različnih pristopov v rabi suhih pašnikov na ohranitev biotske raznovrstnosti in okolja“
  • Izdelava Študije o rekonstrukciji i revitalizaciji tradicionalne reje koz na projektnom območju
  • Vrnitev Istrskega goveda v slovenski del Istre
  • Prenos programa reje Istrskega goveda na slovensko stran projektnega območja
  • Študijsko potovanje za strokovnjake iz partnerskih organizacij in ciljnih skupin v Camargue – delta Rhone (Francija)
 • Razvoj in razširitev mreže pristojnih ustanov za projektno problematiko: enote lokalne in regionalne samouprave, razvojne agencije, sektorske združenja in državne ustanove
 • Definiranje strategije o skupnem pristopu k zaščiti avtohtonih pasem na podlagi vseh projektnih rezultatov in študij
 • Ustvaranje infrastrukturnih predpogojev za izvedbo zootehničnih, znanstvenih in strokovnih raziskav izvirne pasme istrskog goveda z gradnjo hleva za matično čredo istrskega goveda za potrebe ohranjanja in povečanja števila glav govedi na celotnem območju projekta
 • Ozaveščanje javnosti (specifično mladih, kmečkega prebivalstva, javne ustanov, ELRS, strokovnjakov, razvojnih agencij, rejcev) o pomembnosti in metodologijah zaščite biotske raznolikosti skozi informativno in izobraževalno kampanjo:
  • Izdelava dvojezičnih brošur o biotski raznovrstnosti in zaščiti avtohtonih pasem in brošura o zgodovinskem pomenu paše i pašnikov za bogastvo okolja
  • Izobraževanja in okrogle mize na temo Kaj storiti, da istrsko govedo/ovco/kozo/osla ohranimo in vrnemo na pašnike?
  • Održavanje Dana otvorenih vrata i eko-parkova na cijelom projektnom području Organiziranje dnevov odprtih vrat kmetij in/ali ekoparkov, kjer bo javnost imela možnost spoznati avtohtone živali in se kaj naučiti o njih
 • Promocija projekta in njegovih ciljea ter rezultatov preko raznih medijev: spletna stran in letak o projektu, računalniški ključki z vsemi študijami in drugimi informativno-promocijskimi materiali, publikacije o študijah, promocija v tiskanih medijih, preko radia, televizije, zaključna konferenca projekta.