• Uspostava kvalitetne provedbe projekta koja će ojačati partnerske organizacije te proširit imrežu uključenih dionika u zaštiti prirodne baštine prekograničnog područja
 • Stvaranje i razvoj zajedničke strategija s ciljem definiranja pristupa u zaštiti autohtonih pasmina I njihovih staništa kroz niz komplementarnih aktivnosti:
  • Izrada studije “Utjecaj različitih pristupa u korištenju suhih pašnjaka u očuvanju biološke raznolikosti okoliša”
  • Izrada Studije o rekonstrukciji i revitalizaciji tradicijskog uzgoja koza na projektnom području
  • Renitrodukcija Istarskog goveda na slovenskom području
  • Prijenos uzgojnog programa Istarskog goveda na slovenskoj strain projektnog područja
  • Studijsko putovanje za stručnjake iz partnerskihorganizacija i ciljnih skupina u Camargue – delta Rhone (Francuska)
 • Razvoj i proširenje mreže relevantnih institucija za projektnu problematiku: jedinice lokalne I regionalne samouprave, razvojne agencije, sektorske udruge i državne institucije
 • Definiranje strategije o zajedničkom pristupu u zaštiti autohtonih pasmina na temelju svih projektnih rezultata I studija
 • Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za provedbu zootehničkih, znanstvenih i stručnih istraživanja izvorne pasmine istraskog goveda izgradnjom staje za nucleus stado istarskog goveda za potrebe održavanja I povećanja broja grla na cjelokupnom projektnom području
 • Osvješćivanje javnosti (specifično mlade, poljoprivredno stanovništvo, javne ustanove i institucije, JLRS, stručnjake, razvojne agencije, uzgajivaće) o važnosti i metodologijama zaštite biološke raznolikosti kroz informativnu I edukativnu kampanju:
  • Izrada dvojezičnih brošura o Bioraznolikosti I zaštiti autohtonih pasmina i o povijesnom značaju pašnjaka
  • Edukacije I okrugli stolovi o Zaštiti životne okoline – Što učiniti da ovcu/istarsko govedo/magarca I kozu vratimo na pašnjake
  • Održavanje Dana otvorenih vrata i eko-parkova na cijelom projektnom području gdje će javnost imati mogućnost upoznati se sa autohtonim životinjama i naučiti nešto o njima
 • Promocija projekta i njegovih ciljeva te rezultata putem raznih medijskih, elektronskih i drugih alata: web stranica i letak o projektu, memory stick sa svim studijama i drugim informativno-promotivnim materijalima, publikacije o studijama, promocija putem tiskovina, radia, televizije, zaključna konferencija projekta